(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NKFF9PB');Samenwerking in NWO programma - Mansholtcampus

Samenwerking in NWO programma

Voor een consortium van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke partners is geld beschikbaar gesteld voor onderzoek. Het consortium gaat op zoek naar manieren om de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem in Nederland te versnellen.

Ministerie LNV initiatiefnemer

Het ministerie van LNV was initiatiefnemer van de oproep tot het indienen van voorstellen. Uitgangspunt is het streven naar een geïntegreerd voedselproductiesysteem met minder verspilling, dat natuurlijke hulpbronnen spaart en bodemecologie en biodiversiteit versterkt. Het gaat hierbij niet alleen om het kweken van gewassen en dierlijke productie, maar ook om duurzame consumptie van gezond voedsel en een eerlijke prijs voor producten.

Deze transitie naar een duurzaam circulair voedselsysteem met een goed verdienmodel en een grotere waardering voor voedsel vereist een combinatie van organisatorische, sociaalmaatschappelijke en technologische vernieuwingen.

Eemlandhoeve

De Eemlandhoeve, Mansholtcampus is als consortiumpartner vooral betrokken bij werkplan 3, dat zich richt op een aantal (bestaande) regionale voedselsystemen en daarvan de impact onderzoekt: sociaal, ecologisch, economisch en op gezondheid. Dit wordt gekoppeld aan de transitietheorie: draagt een initiatief bij aan verandering in structuur, cultuur, werkwijzen in het voedselsysteem, in welk deel van het voedselsysteem, op welk schaalniveau etc.

aardappel lokaal

Er is 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versneld realiseren van een gezond en duurzaam voedselsysteem in Nederland.

Consortiumpartners zijn: Radboud University, Leiden University, Wageningen University, Copernicus Institute of Sustainable Development van Utrecht University, Universiteit van Amsterdam, VU Amsterdam, TU Eindhoven, Aeres hogeschool, Hogeschool Inholland, RIVM, Blonk Consultants, Stichting Milieukeur (SMK), Eemlandhoeve, Transitiecoalitie Voedsel, Greendish, Nutriënten Management Instituut, Circular Landscapes, BoerenNatuur, Jong Leren Eten.

groente duurzaam lokaal