(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NKFF9PB');Fair True Price - Mansholtcampus

Fair True Price Eemvallei

Het doel van de Fair True Price Eemvallei is het bewerkstelligen van een eerlijke en transparante prijs voor de boer voor lokale melk en andere voedselproducten.

Door een betere beloning krijgen boeren meer financiële ruimte voor behoud en herstel van de natuur en voor het opzetten van gesloten kringlopen.

Het experiment Fair True Price is in een voorbereidingsfase. Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en uitvoeringsorgaan RVO loopt een aanvraag voor financiële armslag om Fair True Price Eemvallei te kunnen realiseren.

Verbinding burgers en boeren

In het concept van Fair True Price is de verbinding tussen boeren en burgers erg belangrijk. Dit wordt als volgt uitgewerkt:

  • I visit
    Boerderij bezoeken, vrijwilligerswerk doen, doneren voor natuurbeheer.
  • I buy
    Lokale producten kopen en betrokken zijn bij de groene doelen.
  • I invest
    Investeren in lokale initiatieven; rendement in producten en evenementen.

Sociale innovatie

Het Fair True Price concept werkt op basis van  van sociale innovatie; verbinding tussen boer en burger tot stand brengen en een betere beloning voor de boer realiseren met behulp van een eerlijke en transparante prijs voor lokale producten.

Biodiversiteit

De boer krijgt dus een betere prijs voor zijn producten. Een derde van die betere prijs wordt geïnvesteerd in vergroting van de biodiversiteit; dat kun je over een tijdje terugzien in verandering van het landschap met meer natuur, zoals wilde planten, bloemen en vogels.

Op deze manier werken boeren en burgers gezamenlijk aan een programma voor bodem- en waterbeheer, versterking van de biodiversiteit, behoud van weidevogels, dierenwelzijn en het herstellen van de natuur.

uien lokaal

Kennis delen

De kennis en ervaring die we opdoen met Fair True Price Eemvallei delen we met de overheid, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en boeren in de regio.

Samenwerking

In dit experiment werkt de Mansholtcampus samen met Landbouworganisatie LTO Noord en met een aantal andere partners:

Gebiedscoöperatie Eemland, Aeresgroep, NWO Transitie duurzame landbouw, WUR, HAS, InHolland, Waterschap Veluwe/Vallei/Eem, Eerlijketenuitdestreek, Boeren van de Foodvalley, korte keten initiatieven (Boeren van Amstel, De Streekboer), Land van Waarde, maatschappelijke organisaties, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, en de Regio Amersfoort.

korte keten lokale voeding
Veelgestelde vragen

De Mansholtcampus start een experiment met het toepassen van het ‘Fair True Price’ Concept. In dit gedeelte leggen we de belangrijkste uitgangspunten uit.

Wat betekent Fair Price?
+
Is voedsel te goedkoop?
+
Wat is een True Price?
+