(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NKFF9PB');Denktank - Mansholtcampus

Denktank transitie

De Mansholt Denktank richt zich op het bespreken en agenderen van methodes en strategieën die de voedsel- en landbouwtransitie kunnen versnellen.

Strategische thema’s

De Denktank verkent strategische thema’s, zoals het regionale voedselsysteem en werkt deze uit in een plan van aanpak.

Experimenten van de Mansholtcampus of daarbuiten worden geëvalueerd en voorzien van advies om uit te breiden en te versnellen. Waar nodig worden ze ook op de politieke agenda gezet.

koe in de wei

Regionaal voedselsysteem

Het ontwikkelen van een regionaal voedselsysteem is één van de strategische thema’s van de Mansholtcampus voor een snelle transitie in de landbouw en voedingsproductie.

Kennis delen en onderzoek

Samen met de agrarische sector, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen wordt kennis gedeeld en onderzoek gestimuleerd.

De NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) heeft 2,8 miljoen Euro subsidie toegekend aan de kennisinstituten voor onderzoek in de Korte Keten.

De Mansholt Denktank helpt bij het formuleren van de onderzoeksvragen. Vervolgens speelt de Mansholt Academie een belangrijke rol in het beschikbaar stellen en verspreiden van die kennis.

Wat wij doen

De campus is gebouwd op vier pijlers die in samenhang met elkaar sociale innovatie teweegbrengen.

    Meld je aan voor de nieuwsbrief