(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-NKFF9PB');Transitie naar een duurzaam voedselsysteem - Mansholtcampus

Visie, Missie en Doelen

De Mansholtcampus heeft heldere doelstellingen die voortkomen uit een eigen visie op de huidige landbouw en voedselvoorziening. Het is de missie van de campus om die doelstellingen na te streven met gedrevenheid en ambitie.

Visie

De huidige landbouw- en voedselstrategie is nog steeds gebaseerd op de visie en aanpak die net na de Tweede Wereldoorlog noodzakelijk was, maar die nu onhoudbaar is geworden.

De transitie naar duurzaamheid, een eerlijke beloning voor de boeren en gezond voedsel zijn nu belangrijker dan het streven naar groei en schaalvergroting.  Maar de gedrevenheid en doelgerichte aanpak van de periode na de Tweede Wereldoorlog is nog wel nodig! Maar nu om met ambitie, visie en grote gedrevenheid een nieuw landbouwscenario voor een regionaal voedselsysteem neer te zetten.

De twee gezichten van Mansholt

De visie van de Mansholtcampus komt voort uit de verandering in denken die Sicco Mansholt tijdens zijn leven heeft doorgemaakt. De twee gezichten van Mansholt worden gesymboliseerd in ons logo.

Missie

De Mansholtcampus geeft samen met burgers, boeren, bedrijven en instellingen via sociale innovatie vorm aan een nieuwe regionale voedselcultuur. Een cultuur waarin consumenten lokaal voedsel weer zien en waarderen en waarin voeding, omgeving, landbouw en gezondheid een samenhangend geheel zijn.

verbinding landbouw natuur

Doelen

 1. Lokaal voedselsysteem
  Een betere balans tussen globaal en lokaal; de regio van 20-30% voedsel uit eigen omgeving voorzien en 20-30% van de boeren een nieuw verdienvermogen in de regionale voedselketen bieden.
 2. Verbinding
  Tussen boeren, burgers, voedsel en natuur weer verbinding tot stand brengen.
 3. Eerlijke prijs
  Het ontwikkelen van een bestendig model waarin boeren ook op lange termijn een eerlijke prijs krijgen, o.a. door een stevige verankering met sociaal kapitaal.
 4. Vergroening
  Behoud en herstel van de natuur, zoals kringlopen, CO2 reductie, biodiversiteit, weidevogels, etc.

Regionale voedselstrategie

In de visie van de Mansholtcampus bestaat een regionaal voedselsysteem uit een aantal kernonderdelen:

 • Een eerlijke beloning voor de boer en tuinder
 • Een gezond en puur product van dichtbij
 • Verbinding tussen burger en boer
 • Behoud en herstel van de natuur